Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Tài liệu mới của SISS and ZEF được xuất bản: Nước là nguồn chiến lược: Đồng bằng sông Cửu Long

Với tiêu đề “Nước là nguồn chiến lược: Đồng bằng sông Cửu Long” (bằng tiếng Anh: Water as a Strategic Resource: The Mekong Delta in Vietnam) quyển sách đã được Viện Khoa học Xã hội (VASS) xuất bản vào tháng 5 năm 2013. Quyển sách này là kết quả hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học Xã hội miền Nam (SISS) tại Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghiên cứu Phát Triển (ZEF) ở CHLB Đức (tổng biên tập: GS. Bùi Thế Cường và GS. Solvay Gerke), đều là đối tác nghiên cứu trong khuôn khổ dự án WISDOM. Quyển sách này được xuất bản bằng tiếng Việt nhằm tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, các cán bộ Nhà nước và các chuyên gia trong nước công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, tiếp cận được với những kết quả nghiên cứu mới về các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước ở ĐBSCL và xa hơn nữa.

 

Quyển sách gồm có 9 chương và được bắt đầu với một cái nhìn tổng diện về các chính sách và chế độ quản trị trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước cũng như sắp xếp tổ chức và thể chế trong ngành tương tự ở Việt Nam. Tiếp theo đó là một số chương về thực nghiệm để tìm hiểu về các chính sách và quy hoạch trong thực tế ở địa phương; các nghiên cứu trường hợp tập trung tìm hiểu việc cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, cũng như về quy hoạch đê điều và phòng chống lũ lụt ở ĐBSCL. Vấn đề này được bổ sung trong một phần của quyển sách dựa trên khái niệm phân tích nhóm chiến lược kết hợp với việc xem xét vấn đề hiện đại hóa nông nghiệp và những nổ lực quy mô lớn trong việc kiểm soát nước góp phần như thế nào cho sự hình thành các nhóm lợi ích và các quyền lợi chiến lược mới trong nền kinh tế xã hội dựa vào tài nguyên nước ở ĐBSCL. Phần thứ ba của cuốn sách dành cho các vấn đề về quản lý tri thức - theo quan điểm hướng đến việc quản lý tài nguyên nước bền vững và mang tính tổng hợp hơn. Cộng đồng khoa học Việt Nam được tìm hiểu sâu sắc; ngoài ra, cảnh quan tri thức hiện tại ở miền Nam Việt Nam cũng được nghiên cứu. Và sau cùng, quyền sách này thể hiện sự tương phản với những phản ánh dựa trên các giá trị chiến lược và tầm quan trọng của tri thức địa phương dựa trện trường hợp thực tế từ các cộng đồng đánh cá truyền thống trong vùng lũ của ĐBSCL. Cùng với việc xuất bản và chiến lược phổ biến kết quả của ZEF, SISS và ZEF sẽ phân phối quyển sách này cho các thư viện trường đại học cũng như các bên có liên quan khác. Bên cạnh đó, một số lượng nhất định của phiên bản sách này sẽ được phân phối đến các cửa hàng sách ở Việt Nam để bán.

 

Tọa đàm khoa học “Đồng bằng sông Cửu Long: Nước là nguồn chiến lược”

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.