Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Hoàn thành các cuộc Hội thảo Mekong

Thêm bốn hội thảo đã được thực hiện ở Đồng bằng sông Cửu Long trong tuần qua tại nhiều tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Kiên Giang. Chủ đề của những hội thảo này là những nội dung nâng cao như các nguyên tắc trong dữ liệu hạ tầng không gian và ứng dụng Hệ thống thông tin WISDOM như một công cụ phân phối dữ liệu, kết hợp với những phần mềm GIS mã nguồn mở dùng cho máy cá nhân như Quantum GIS để xử lý dữ liệu địa lý được cung cấp từ Hệ thống thông tin WISDOM. Có tất cả 80 đại biểu từ các sở Tài nguyên Môi trường, sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và sở Khoa học Công nghệ đã tham dự 4 cuộc hội thảo này và cũng đã được cấp tài khoản để truy cập vào Hệ thống thông tin WISDOM. Hội thảo xây dựng năng lực cho WISDOM, đồng tổ chức với Viện Khoa học Thủy lợi, đã diễn ra vào tháng Giêng 2012 tại Cần Thơ với sự tham dự của Giám đốc các sở Khoa hoc Công nghệ, Tài nguyên Môi trường và sở Nông nghiệp Phái triển Nông thôn (xem chi tiết tại đây).

 

 

 

 

2012-04-09 Workshop in An Giang

Hội thảo tại sở Tài nguyên Môi trường An Giang

 

2012-04-09 Workshop in Kien Giang

 

Hình ảnh cuộc Hội thảo ở Kiên Giang

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.