Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Hội thảo về Hệ thống thông tin WISDOM tại Cần Thơ

Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam (SIWRR) phối hợp các đối tác trong dự án WISDOM tổ chức hội thảo về Hệ thống thông tin WISDOM tại Cần Thơ vào ngày 10 tháng 1 năm 2012.  Khoảng 35 giám đốc của các Sở TNMT, Sở NN & PTNT và Sở khoa học công nghệ của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã được mời tham gia. Mục đích của hội thảo này là để xem xét các chức năng hiện tại, nội dung dữ liệu và hiệu suất của hệ thống thông tin WISDOM, và để thảo luận về các ưu tiên cần thiết cho sự phát triển kỹ thuật nhằm tăng sức hấp dẫn của hệ thống và để đáp ứng cho việc sử dụng hàng ngày ở các tỉnh. Phản ứng của những người tham gia là rất tích cực và một số viện nghiên cứu đã yêu cầu có thêm nhiều khóa tập huấn và họ muốn đóng góp bằng cách đưa dữ liệu của họ vào hệ thống thông tin. Dựa trên yêu cầu này, một hội thảo khác vào tháng ba được lên kế hoạch về mức độ vận hành để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các tỉnh trong việc khai thác hệ thống thông tin WISDOM.


 


2012-01-10 Workshop Can Tho

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.